La crisi climàtica és el símptoma, el sobreconsum la malaltia

Fes scroll per descobrir la veritable causa de la crisi i el que podem fer per afrontar-la

1/ La malaltia

L’economia de la Unió Europea basada en el creixement continu està provocant l’exhauriment dels recursos finits de la Terra. Això està generant un doble exhauriment, el de la gent i el del planeta.

El sistema actual extreu, produeix, consumeix i malgasta més que mai. I d’una forma molt ràpida, molt més que la capacitat de regeneració que tenen els recursos de la Terra i la natura.

No estem només parlant del consum individual com la roba o els telèfons mòbils, sinó de tota la societat: infraestructures de transport, edificis, sistemes d’energia, cadenes d’aprovisionament, armament, etc. A Espanya cada any es malgasten gairebé un milió de tones de roba i material tèxtil en abocadors.

L’extracció i el processament de matèries, combustibles i menjar representen prop de la meitat de totes les emissions climàtiques. Són responsables de més del 90 % de la pèrdua de biodiversitat i de la manca d’aigua potable.

El consum no es distribueix equitativament. Els 1,2 milions de persones més pobres consumeixen només un 1% del consum mundial, mentre que els mil milions més rics en consumeixen el 72%. Mentrestant, la desigualtat augmenta sense fre ni aturador. Des de l’inici de la COVD-19, els 23 principals milmilionaris espanyols han augmentat la seva fortuna un 29%, mentre que només en el primer any de pandèmia un milió de persones van entrar en situació de carència material severa al país.

La petjada material d’Europa, la quantitat total de combustibles fòssils, biomassa, metalls i minerals utilitzats, fins i tot en importacions, duplica el límit que es podria considerar sostenible. Espanya també ha superat aquest límit i fregaria el doble segons les estimacions més prudents.

La gent i els països que menys consumeixen són els que pateixen els pitjors impactes de la crisi climàtica, principalment les dones, els pobles indígenes i altres col·lectius vulnerables. Per exemple, prop del 90% de les morts relacionades amb la contaminació atmosfèrica tenen lloc en països amb salaris baixos i mitjans, moltes arran de les activitats industrials que alimenten el sobreconsum d’Occident.

I a sobre, aquesta societat de consum ni tan sols fa la gent més feliç.

2/ El remei equivocat

Els responsables de la Unió Europea i d’Espanya intenten solucionar els problemes que ha causat el sobreconsum amb més sobreconsum de materials i recursos.

Existeix una creixent retòrica política i industrial sobre «una economia verda» i «una economia circular», especialment en el tan promocionat Pacte Verd Europeu i en la seva implementació espanyola (per exemple, el Pla d’Acció per a una Economia Circular). Això no obstant, el sobresconsum, i el conseqüent dany a les persones i el planeta, segueix sense resoldre’s.

Mantenir aquest sobreconsum i, per tant, un elevat ús de recursos, ens està portant a substituir la dependència dels combustibles fòssils per la dependència de matèries primeres crítiques. Cal reduir el consum, no simplement substituir unes fonts d’energia per altres. Per exemple, les bateries per a vehicles elèctrics i l’emmagatzematge d’energia ens portaria a utilitzar a la UE gairebé 60 cops més de liti i 15 cops més de cobalt per al 2050. Això genera a més un gran problema de residus. A Espanya, només l’any 2019, es van generar 888 milions de quilos de residus electrònics, 19 quilos per persona.

La UE declara haver reduït les emissions de carboni. No obstant això, si comptéssim les emissions integrades en les importacions, no hi hauria una reducció total. A nivell local, el turisme genera un sobreconsum desorbitat, per exemple a les Balears, consumeix el 25% del total de l’aigua de l’aixeta.

Al mateix temps, la indústria publicitària de la UE gasta més de 100 mil milions d’euros cada any, i genera falses necessitats provocant més consumisme.

3/ L’arrel del problema

El sobreconsum s’alimenta, essencialment, d’una obsessió sistemàtica pel creixement.

El nostre sistema econòmic actual cerca el continu creixement, i s’enfonsa sense la producció continua. S’alimenta del benefici, l’extracció, la producció i el consum sense fi, i dona lloc a la destrucció del medi ambient i la desigualtat social.

Mantenir les nostres economies actuals a la superfície és una dura petició per a la nostra Terra, i esdevé potencialment més pesada cada any. El creixement del 3% del PIB actual és l’equivalent a sumar tota l’economia mundial des del 1970.

La ciència ens diu que no serem capaços de separar el creixement econòmic dels impactes mediambientals i el consum de recursos. Necessitem un reinici fonamental de l’economia i deixar enrere aquesta obsessió pel creixement.

4/ El tractament

La crisi climàtica, i altres crisis ecològiques i socials, només es poden afrontar en abordar el sobreconsum i la transició a un nou model econòmic que no depengui del continu creixement econòmic.

Necessitem reduir la producció i el consum, necessitem decréixer, i això comporta la redistribució dels recursos. Per reduir la pobresa és essencial reduir la riquesa, només així aconseguirem un repartiment just i equitatiu de recursos naturals que cobreixi les necessitats de la població.

El Govern d’Espanya ha d’impulsar l’adopció de solucions sistemàtiques a nivell estatal i de la UE a través de polítiques i mesures concretes que:

  • Contribueixin a reduir el consum de matèries primeres combatent l’obsolescència programada dels productes i garantint el dret a reparar;
  • Prioritzin la prevenció en la generació de residus i la seva toxicitat, la reutilització dels productes i, en última instància, el reciclatge;
  • Promoguin l’economia social i solidària en aquests àmbits, seguint l’exemple d’iniciatives com allargascència;
  • Impulsin a la UE l’establiment d’un propòsit vinculant de reducció de les seves petjades materials i plans per aconseguir-ho.

Tractar el sobreconsum de la UE és l’única manera d’avançar. No obstant això, només s’aconseguirà el benestar de totes les persones i del planeta si la UE i els Estats Membres reorienten urgentment el seu sistema econòmic envers una economia basada en la justícia social que contempli els límits del planeta.

Contacta:

tierra@tierra.org | tierra.org | 91 306 9900

Amigos de la Tierra, European Environmental Bureau and the European Youth Forum agradecen la financiación de la Comisión Europea (LIFE Programme, Erasmus+ Programme), el Consejo Europeo y el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico de España. Los contenidos de esta web son responsabilidad exclusiva de Amigos de la Tierra, European Environmental Bureau y European Youth Forum, y no pueden considerarse un reflejo de la opinión de los financiadores. Los financiadores no son responsables del uso que se le de al contenido de esta microsite.

Amb el suport de

Special Thanks to VisualityEU for the design and conception of the campaign.

Visuality Logo